Tagasi Registreering nr RE.JÄ/518941
DM-124227-1
21.03.2023
Jäätmevaldkonna registreeringu taotlus T-RJÄ/1017707
Sissetulev
Taotlus
KOTKAS
21.03.2023
Asutusesiseseks kasutamiseks
21.03.2023
21.03.2028
AvTS § 35 lg 1 p 17