Tagasi Registreering nr RE.JÄ/518941
DM-124227-2
Jäätmevaldkonna registreeringu nr RE.JÄ/518941 väljastamine
Väljaminev
Registreering
E-post
Keskkonnaamet
Helen Akenpärg
Virika Farm OÜ
31.03.2023
Avalik