Tagasi Keskkonnakaitseluba nr K/519182
DM-124633-1
27.04.2023
Kaevise tarbimise või võõrandamise loa esmataotlus T-K/1018383
Sissetulev
Taotlus
KOTKAS
27.04.2023
Asutusesiseseks kasutamiseks
27.04.2023
27.04.2028
AvTS § 35 lg 1 p 17