Tagasi Keskkonnakaitseluba nr K/519182
DM-124633-2
02.05.2023
Kaevise tarbimise või võõrandamise loa esmataotlus T-K/1018424
Sissetulev
Taotlus
KOTKAS
02.05.2023
Asutusesiseseks kasutamiseks
02.05.2023
02.05.2028
AvTS § 35 lg 1 p 17