Keskkonnakaitseluba nr KTL-521550/24

Tagasi
Dokumendi vaade
DM-127800-4
Kiirgustegevusloa nr KTL-521550/24 andmine
Väljaminev
Korraldus
E-post
Jelena Šubina
Ida-Tallinna Keskhaigla AS
02.04.2024
Asutusesiseseks kasutamiseks
02.04.2024
02.04.2099
AvTS § 35 lg 1 p 9,10,11; KeÜS § 40' lg 3