Tagasi Keskkonnakaitseluba nr L.MU/518426
DM-116650-16
11.08.2021
Vasalemma III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse menetlusse võtmisest
Sissetulev
Dokument
E-postiga
Anu Sihv
11.08.2021
Asutusesiseseks kasutamiseks
11.08.2021
11.08.2096
AvTS § 35 lg 1 p 12