Tagasi Keskkonnakaitseluba nr L.MU/518426
DM-116650-20
11.08.2021
Vastus seoses Vasalemma III uuringuloa taotlusega
Väljaminev
Vastuskiri
E-post
Anu Sihv
Helgi Davõdova
02.09.2021
Asutusesiseseks kasutamiseks
02.09.2021
02.09.2096
AvTS § 35 lg 1 p 12