Tagasi Keskkonnakaitseluba nr L.MU/518426
DM-116650-27
Seisukoha küsimine Vasalemma III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse menetluse jätkamise osas
Väljaminev
Väljaminev kiri
E-post
Keskkonnaamet
Anu Sihv
Päidre Põllud OÜ
01.10.2021
Avalik