Tagasi Keskkonnakaitseluba nr L.MU/518426
DM-116650-31
Vasalemma III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse menetlusest ning menetlustähtaja pikendamine
Väljaminev
Väljaminev kiri
E-post
Keskkonnaamet
Anu Sihv
Päidre Põllud OÜ
26.05.2022
Avalik