Tagasi Keskkonnakaitseluba nr VSL/518355
DM-122544-5
Maavara või maavarana arvele võtmata kivimi ja setendi võtmise loa nr VSL/518355 andmine (Abruka)
Väljaminev
Korraldus
Tavapost, Eesti.ee-sse ADIT-ga saatmine, DHX-i saatmine, E-post
Keskkonnaamet
Merike Rosin
Saaremaa Vallavalitsus
29.03.2023
Avalik