Tagasi Keskkonnakaitseluba nr VSL/518355
DM-122544-2
Maavara või maavarana arvele võtmata kivimi ja setendi võtmise taotluse menetlusse võtmine
Väljaminev
Väljaminev kiri
Eesti.ee-sse ADIT-ga saatmine, Tavapost, E-post
Keskkonnaamet
Carmen Tau
Saaremaa Vallavalitsus, Maa-amet, Riigimetsa Majandamise Keskus, ABRUKA VILLA OÜ
11.01.2023
Avalik