Keskkonnakaitseluba nr K/518902

Tagasi
Dokumendi vaade
DM-124233-1
22.03.2023
Kaevise tarbimise või võõrandamise loa esmataotlus T-K/1017739
Sissetulev
Taotlus
KOTKAS
22.03.2023
Asutusesiseseks kasutamiseks
22.03.2023
22.03.2028
AvTS § 35 lg 1 p 17