Tagasi Registreering nr RE.VT/518926
DM-124275-1
27.03.2023
Veekeskkonnariskiga tegevuse registreeringu taotlus T-RVV/1017779
Sissetulev
Taotlus
KOTKAS
27.03.2023
Asutusesiseseks kasutamiseks
27.03.2023
27.03.2028
AvTS § 35 lg 1 p 17