Tagasi Keskkonnakaitseluba nr L.MU/517336
DM-124468-2
Künka IV uuringuruumi uuritud maa korrastamise akti heakskiitmine
Väljaminev
Korraldus
E-post
Keskkonnaamet
Viktoria Burtin
TREV-2 Grupp AS, Kohila Vallavalitsus, Riigimetsa Majandamise Keskus
13.04.2023
Avalik