Tagasi Registreering nr RE.VT/518804
DM-125003-1
02.06.2023
Veekeskkonnariskiga tegevuse registreeringu muutmistaotlus T-RVV/1019048
Sissetulev
Taotlus
KOTKAS
02.06.2023
Asutusesiseseks kasutamiseks
02.06.2023
02.06.2028
AvTS § 35 lg 1 p 17