Tagasi Registreering nr RE.VT/518804
DM-125003-5
21.06.2023
Veekeskkonnariskiga tegevuse registreeringu muutmistaotlus T-RVV/1019361
Sissetulev
Taotlus
KOTKAS
21.06.2023
Asutusesiseseks kasutamiseks
21.06.2023
21.06.2028
AvTS § 35 lg 1 p 17