Tagasi Keskkonnakaitseluba nr L.MU/516427
DM-117355-5
Arvamuse küsimine Kikepera IV uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse kohta
Väljaminev
Väljaminev kiri
E-post
Keskkonnaamet
Glea Habicht
Saarde Vallavalitsus
04.01.2022
Avalik