Tagasi Keskkonnakaitseluba nr L.MU/516427
DM-117355-4
Kikepera IV uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine
Väljaminev
Väljaminev kiri
E-post
Keskkonnaamet
Glea Habicht
Maa-amet
04.01.2022
Avalik