Tagasi Keskkonnakaitseluba nr L.MU/516427
DM-117355-6
Kikepera IV uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse kohta arvamuse küsimine
Väljaminev
Väljaminev kiri
E-post
Keskkonnaamet
Glea Habicht
Kaitseministeerium
05.01.2022
Avalik