Tagasi Keskkonnakaitseluba nr L.MU/516427
DM-117355-7
25.01.2022
12-1/22/47
Arvamus Kikepera IV uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse kohta
Sissetulev
Dokument
Elektroonselt (DHX)
Kaitseministeerium
Glea Habicht
26.01.2022
Avalik