Tagasi Keskkonnakaitseluba nr L.MU/516427
DM-117355-8
17.02.2022
1-3/35
Arvamuse andmine Kikepera IV uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse kohta
Sissetulev
Dokument
E-postiga
Saarde Vallavalitsus
Glea Habicht
17.02.2022
Avalik