Tagasi Keskkonnakaitseluba nr L.MU/516427
DM-117355-12
04.10.2022
6-2/1911-1
Arvamuse andmine Kikepera IV uuringuruumi geoloogilise uuringu loa andmise otsuse ja loa eelnõu kohta
Sissetulev
Dokument
E-postiga
Saarde Vallavalitsus
Agnes Putnik
05.10.2022
Avalik