Tagasi Registreering nr RE.JÄ/517262
DM-121479-1
13.09.2022
Jäätmevaldkonna registreeringu taotlus T-RJÄ/1014520
Sissetulev
Taotlus
KOTKAS
13.09.2022
Asutusesiseseks kasutamiseks
13.09.2022
13.09.2027
AvTS § 35 lg 1 p 17