Tagasi Keskkonnakaitseluba nr LV 000677
DM-121571-3
Nr.13.9/AP/5767/2022
Acknowledgement No LV 000677
Väljaminev
Dokument
Katrin Kaare
20.09.2022
Asutusesiseseks kasutamiseks
20.09.2022
20.09.2027
AvTS § 35 lg 1 p 17