Keskkonnakaitseluba nr LV 000677

Tagasi
Dokumendi vaade
DM-121571-5
Riikidevahelise jäätmete sisseveo loa nr LV 000677 väljastamine
Väljaminev
Korraldus
Reet Siilaberg
20.10.2022
Asutusesiseseks kasutamiseks
20.10.2022
20.10.2027
AvTS § 35 lg 1 p 17