Tagasi Registreering nr RE.VT/517104
DM-121702-1
03.10.2022
Veekeskkonnariskiga tegevuse registreeringu taotlus T-RVV/1014997
Sissetulev
Taotlus
KOTKAS
03.10.2022
Asutusesiseseks kasutamiseks
03.10.2022
03.10.2027
AvTS § 35 lg 1 p 17