Tagasi Registreering nr RE.VT/517104
DM-121702-5
Veekeskkonnariskiga tegevuse registreeringu nr RE.VT/517104 väljastamine
Väljaminev
Registreering
E-post
Keskkonnaamet
Karina Laasik
James Manuel Acuna
28.10.2022
Avalik