Tagasi Registreering nr PHRR/517231
DM-121978-1
28.10.2022
Paikse heiteallika käitaja registreeringu taotlus T-RÕV/1015394
Sissetulev
Taotlus
KOTKAS
28.10.2022
Asutusesiseseks kasutamiseks
28.10.2022
28.10.2027
AvTS § 35 lg 1 p 17