Tagasi Registreering nr PHRR/517231
DM-121978-2
Paikse heiteallika käitaja registreeringu nr PHRR/517231 väljastamine
Väljaminev
Registreering
Keskkonnaamet
KOTKAS
Põlva Soojus AS
28.10.2022
Avalik