Tagasi Keskkonnakaitseluba nr L.MU/516427
DM-122138-2
Kikepera IV uuringuruumi uuritud maa korrastamise akti heakskiitmine
Väljaminev
Korraldus
E-post
Keskkonnaamet
Agnes Putnik
Paimre OÜ
18.11.2022
Avalik