Tagasi Keskkonnakaitseluba nr L.MU/516911
DM-114814-23
26.01.2022
13-1/21/1589-5
Keskkonnaministri seisukoht Soodevahe II, III ja IV uuringuruumide geoloogilise uuringu loa taotluste menetlustes
Sissetulev
Dokument
Elektroonselt (DHX)
Keskkonnaministeerium
Anu Sihv
26.01.2022
Avalik