Tagasi Keskkonnakaitseluba nr L.MU/516133
DM-117760-7
Vastus teabenõudele
Väljaminev
Väljaminev kiri
E-post
Glea Habicht
Roheline Pärnumaa MTÜ
14.01.2022
Asutusesiseseks kasutamiseks
14.01.2022
14.12.2028
AvTS § 35 lg 1 p 8; LKS § 53 lg 1