Tagasi Keskkonnakaitseluba nr L.MU/516133
DM-117760-9
08.03.2022
1.15-5/2022/1060-2
Vastus seisukohale ja taotlusele Sindi geoloogilise uuringu loa andmise osas
Sissetulev
Dokument
Elektroonselt (DHX)
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Glea Habicht
08.03.2022
Avalik