Tagasi Keskkonnakaitseluba nr L.MU/516133
DM-117760-10
Sindi uuringuruumi uuringuloa nr L.MU/516133 andmise otsuse ja loa eelnõu edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks
Väljaminev
Väljaminev kiri
E-post, AT-s avaldamine
Keskkonnaamet
Glea Habicht
Eesti Killustik OÜ, Maa-amet, Pärnu Linnavalitsus, Riigimetsa Majandamise Keskus
02.09.2022
Avalik