Tagasi Keskkonnakaitseluba nr KL-515952
DM-120138-7
Arvamuse küsimine Are kruusakarjääri keskkonnaloa nr KL-515952 andmise taotlusele koostatud keskkonnamõju hindamise eelhinnangu kohta
Väljaminev
Väljaminev kiri
E-post
Keskkonnaamet
Moonika Aunpuu
Tori Vallavalitsus
21.07.2022
Avalik