Tagasi Keskkonnakaitseluba nr KL-515952
DM-120138-9
Are kruusakarjääri keskkonnaloa taotluse menetlemisest
Väljaminev
Väljaminev kiri
E-post
Moonika Aunpuu
Pille Avamets, Aldur Avamets
04.08.2022
Asutusesiseseks kasutamiseks
04.08.2022
04.08.2097
AvTS § 35 lg 1 p 12