Tagasi Keskkonnakaitseluba nr KL-515952
DM-120138-11
17.08.2022
Eavere ja Niidu küla elanike vastuväited Are kruusamaardla kaevandamise kohta
Sissetulev
Dokument
Anti isiklikult üle
Aulis Saarnits
18.08.2022
Asutusesiseseks kasutamiseks
18.08.2022
18.08.2097
AvTS § 35 lg 1 p 12