Tagasi Keskkonnakaitseluba nr KL-515952
DM-120138-12
10.08.2022
5 -1 3989 -1
Are kruusakarjääri keskkonnaloa nr KL-515952 andmise taotlusele koostatud keskkonnamõju hindamise eelhinnangu kohta arvamuse andmise tähtaja pikendamine
Väljaminev
Vastuskiri
E-post
Keskkonnaamet
Moonika Aunpuu
Tori Vallavalitsus
23.08.2022
Avalik