Tagasi Keskkonnakaitseluba nr KL-515952
DM-120138-13
25.08.2022
2-3/612
Seisukoha andmine Are kruusakarjääri keskkonnaloa nr KL-515952 andmise taotlusele koostatud keskkonnamõju hindamise eelhinnangu ja keskkonnamõju hindamise algatamata jätmise otsuse eelnõu kohta
Sissetulev
Dokument
E-postiga
Tori Vallavalitsus
Moonika Aunpuu
25.08.2022
Avalik