Tagasi Keskkonnakaitseluba nr KL-515952
DM-120138-16
Are kruusakarjääri mäeeraldise keskkonnaloa taotlusele keskkonnamõju hindamise algatamata jätmine
Väljaminev
Väljaminev kiri
E-post
Keskkonnaamet
Moonika Aunpuu
Tambira OÜ
12.09.2022
Avalik