Tagasi Keskkonnakaitseluba nr KL-515952
DM-120138-20
21.09.2022
Küsimuste ja tähelepanekute esitamine seoses kavandatava keskkonnaloa nr KL-515952 andmisega
Sissetulev
Dokument
E-postiga
Moonika Aunpuu
22.09.2022
Asutusesiseseks kasutamiseks
22.09.2022
22.09.2097
AvTS § 35 lg 1 p 12