Tagasi Keskkonnakaitseluba nr KL-515952
DM-120138-26
Maavara kaevandamise keskkonnaloa nr KL-515952 andmine Are kruusamaardla Are kruusakarjääri mäeeraldisele
Väljaminev
Korraldus
AT-s avaldamine, E-post
Keskkonnaamet
Moonika Aunpuu
Tambira OÜ
28.09.2022
Avalik