Tagasi Registreering nr RE.VT/516819
DM-121231-1
05.09.2022
Veekeskkonnariskiga tegevuse registreeringu taotlus T-RVV/1014573
Sissetulev
Taotlus
KOTKAS
05.09.2022
Asutusesiseseks kasutamiseks
05.09.2022
05.09.2027
AvTS § 35 lg 1 p 17