Tagasi Registreering nr RE.VT/516819
DM-121231-4
Veekeskkonnariskiga tegevuse registreeringu nr RE.VT/516819 väljastamine
Väljaminev
Registreering
E-post
Keskkonnaamet
Karina Laasik
Tauno Juhanson
10.10.2022
Avalik