Tagasi Registreering nr RE.VT/516902
DM-121238-1
06.09.2022
Veekeskkonnariskiga tegevuse registreeringu taotlus T-RVV/1014570
Sissetulev
Taotlus
KOTKAS
06.09.2022
Asutusesiseseks kasutamiseks
06.09.2022
06.09.2027
AvTS § 35 lg 1 p 17