Tagasi Registreering nr RE.VT/516902
DM-121238-2
Veekeskkonnariskiga tegevuse registreeringu nr RE.VT/516902 väljastamine
Väljaminev
Registreering
Keskkonnaamet
Emma Krikova
Riigimetsa Majandamise Keskus
16.09.2022
Avalik