Tagasi Keskkonnakaitseluba nr KL-516569
DM-118152-5
Kaevandamisjäätmekava kinnitamine. Keskkonnaameti 03.11.2011 korralduse nr JT 1-15/654 kehtetuks tunnistamine
Väljaminev
Korraldus
E-post
Keskkonnaamet
Tea Pärnik
MOREEN OÜ
13.01.2022
Avalik