Tagasi Keskkonnakaitseluba nr KL-516569
DM-118152-9
22.03.2022
143
Arvamuse andmine Teeääre liivakarjääri mäeeraldise keskkonnaloa taotluse kohta
Sissetulev
Dokument
Elektroonselt (DHX)
Jõgeva Vallavalitsus
Marju Kuldmaa
22.03.2022
Avalik