Tagasi Keskkonnakaitseluba nr KL-516569
DM-118152-11
23.05.2022
K-247
Arvamuse andmine Teeääre liivakarjääri keskkonnaloa taotlusele keskkonnamõju hindamise algatamata jätmise kohta
Sissetulev
Dokument
Elektroonselt (DHX)
Jõgeva Vallavalitsus
Marju Kuldmaa
24.05.2022
Avalik