Tagasi Keskkonnakaitseluba nr L.MU/516701
DM-119872-1
14.04.2022
Geoloogilise uuringu loa esmataotlus T-L.MU/1012570
Sissetulev
Taotlus
KOTKAS
14.04.2022
Asutusesiseseks kasutamiseks
14.04.2022
14.04.2027
AvTS § 35 lg 1 p 8